Кошумча даярдоо программасын тандоонун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2023-жылдын 26-28-июль (саат 17.00гө чейин)күндөр аралыгында жеке бөлмө аркылуу онлайн тастыктоо кылуусу зарыл.

Толук маалымат