Даярдоо программасын тандоонун жыйынтыгы боюнча университетке өткөн абитуриенттер 2024-жылдын 16-19-июль (саат 17.00гө чейин) күндөр аралыгында жеке бөлмө аркылуу онлайн тастыктоо кылуусу зарыл.

 
Суроолор боюнча төмөнкү телефондорго байланышыңыз:
0(555)10-27-22
0(990)99-51-24
0(550)48-79-60
0(509)32-18-16
0(509)32-18-20
0(556)04-40-66
0(501)21-74-76
0(509)32-17-87

Чет өлкөлүк абитуриенттер үчүн маалымат
admission@manas.edu.kg
0(312)49-29-21
Иштөө убактысы: 09:00 - 17:00

manas.edu.kg