Суроолор боюнча төмөнкү телефондорго байланышыңыз:
0(552)75-53-26
0(773)72-54-80
0(704)41-21-24 (WhatsApp)
Чет элдик абитуриенттер үчүн:
iro@manas.edu.kg
0(312)49-29-21
Иштөө убактысы: 09:00 - 17:00