Кыргыз-Түрк “Манас” университетинин бюджетинен каржылана турган Кесиптик орто билим берүү колледжинин даярдоо программаларына абитуриенттерди каттоо жана тандоо

Кыргыз-Түрк «Манас» университетинин Кесиптик орто билим берүү колледжине кабыл алууга сунушталган абитуриенттер kattoo.manas.edu.kg сайты аркылуу 2023-жылдын 27-28-июль аралыгында (саат 17.00гө чейин) университетте окууга макулдугун тастыкташы керек.

Толук маалымат