ГУМАНИТАРДЫК ФАКУЛЬТЕТ

ЭКОНОМИКА ЖАНА БАШКАРУУ ФАКУЛЬТЕТИ

КОММУНИКАЦИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

ИНЖЕНЕРИЯ ФАКУЛЬТЕТИ

ТУРИЗМ ФАКУЛЬТЕТИ

АЙЫЛ ЧАРБА ФАКУЛЬТЕТИ

ВЕТЕРИНАРДЫК ФАКУЛЬТЕТИ

СПОРТ ИЛИМДЕРИ ФАКУЛЬТЕТИ

ТАБИГЫЙ-ТАК ИЛИМДЕР ФАКУЛЬТЕТИ

КӨРКӨМ ӨНӨР ФАКУЛЬТЕТИ

ТЕОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТИ